ARCHIV OBCE ÚŠAVA, 1882 - 1945 (1946)

Archiv
Státní okresní archiv Tachov
Fond
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
167
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
378
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
16
Autor: 
VETRÁK M.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
2010
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1882 - 1945 (1946)
Skupiny tématické evidence
Samospráva po roce 1850 - městská a obecní (zde i archivy měst a obcí z období před rokem 1850)
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)