ARCHIV OBCE SULISLAV, 1823 - [1945]

Archiv
Státní okresní archiv Tachov
Fond
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
154
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
375
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
18
Autor: 
VETRÁK M.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
2010
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1823 - [1945]
Skupiny tématické evidence
Samospráva po roce 1850 - městská a obecní (zde i archivy měst a obcí z období před rokem 1850)
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)