ARCHIV OBCE TÝNEC, 1893 - 1938

Archiv
Státní okresní archiv Tachov
Fond
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
600
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
365
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
14
Autor: 
VETRÁK M.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
2009
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1893 - 1938
Skupiny tématické evidence
Samospráva po roce 1850 - městská a obecní (zde i archivy měst a obcí z období před rokem 1850)
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)